Resultaten

Tevredenheid van cliënten is belangrijk. Hoe tevredener iemand is hoe meer kans op een succesvolle behandeling. Om die reden evalueer ik zowel de hele behandeling als ook de sessies op tevredenheid. Dat helpt mij om mijn werk te verbeteren. 

Naast tevredenheid meet ik ook je klachten. Ik koppel deze metingen aan de doelen en je hulpvraag om zo na te gaan of de behandeling in de door jouw gewenste richting verloopt. 

Tot slot evalueer ik ook jouw sociaal en maatschappelijk functioneren. Hiermee kan ik zien in hoeverre verbeteringen in de behandeling effect hebben op je functioneren in het dagelijks leven. Uiteindelijk is je hulpvraag gericht op je gedrag en om in je eigen kracht te komen.

De gemiddelde duur van een behandeling (gesprekstijd en e-health berichten) is op dit moment 489 minuten.

Elke drie maanden vul ik aan met de meest recente resultaten. 

Tevredenheid (maart 2022)

Op basis van deze resultaten zijn cliënten tevreden met de behandeling.

Het komend jaar wil ik verder verbeteren op het verstrekken van mondelinge informatie over de behandeling en de vragenlijsten. Op basis van de metingen van maart 2022 wil ik daarnaast meer aandacht geven voor het betrekken van naastbetrokkenen in de behandeling.

Klachten en functioneren (maart 2022)

De behandeling zorgt voor vermindering van klachten. Ook na 2 maanden is dit positieve effect nog zichtbaar. Vooral cliënten die aan de slag gaan met het verbeterplan en in de e-health actief blijven doen het op de langere termijn goed. Kom je bij mij in behandeling dan raad ik je aan om dit ook te gaan doen.

Het aantal ingevulde PCL vragenlijsten is nog beperkt en daarom kan je hier (nog) geen duidelijke conclusie uit trekken.

De HONOS vult de behandelaar in. Hoe lager de score hoe beter je functioneert. Het aantal afgenomen HONOS vragenlijsten is (nog) beperkt en daarom kan je hier (nog) geen duidelijke conclusie uit trekken.