Resultaten

Tevredenheid (gemeten met de CQI) van cliënten is belangrijk. Hoe tevredener iemand is hoe meer kans op een succesvolle behandeling. Om die reden evalueer ik zowel de hele behandeling als ook de sessies op tevredenheid. Dat helpt mij om mijn werk te verbeteren. 

Naast tevredenheid meet ik ook je klachten (SQ-48). Ik koppel deze metingen aan de doelen en je hulpvraag om zo na te gaan of de behandeling in de door jouw gewenste richting verloopt. Naast algemene klachten meet ik ook behandeling van trauma's (PCL-5).

Tot slot evalueer en meet ik ook jouw kwaliteit van leven (Mansa-16). Hiermee kan ik zien in hoeverre verbeteringen in de behandeling effect hebben op je functioneren in het dagelijks leven. Uiteindelijk is je hulpvraag gericht op je gedrag en om in je eigen kracht te komen.

De gemiddelde duur van een behandeling (gesprekstijd en e-health berichten) is op dit moment 488 minuten (directe tijd). Dit is een afname ten opzichte van 2021 waar de gemiddelde behandeltijd 545 minuten was.

Elke drie maanden vul ik aan met de meest recente resultaten. 

Tevredenheid (december 2022)

Op basis van deze resultaten zijn cliënten tevreden met de behandeling. De algemene tevredenheid lijkt iets te zijn toegenomen ten opzichte van 2021. 

Het komend jaar wil ik verder verbeteren op het verstrekken van informatie over de behandeling, betrekken van familie of vrienden, uitvoering van de behandeling en informatie over vragenlijsten.

Klachten en functioneren (december 2022)

De behandeling zorgt voor vermindering van klachten. Ook na 2 maanden is dit positieve effect nog zichtbaar. Vooral cliënten die aan de slag gaan met het verbeterplan en in de e-health actief blijven, doen het op de langere termijn goed. Kom je bij mij in behandeling dan raad ik je aan om dit ook te gaan doen.

De traumabehandeling is effectief. Er is sprake van herstel bij een score onder de 20. In 2022 is dat gemiddeld genomen gerealiseerd (31 metingen). 

De MANSA-16 meet de kwaliteit van leven. Er is een toename te zien van de kwaliteit van leven en na 2 maanden is dit effect nog steeds zichtbaar. Dit past bij wetenschappelijk onderzoek dat als je klachten behandeld ook de kwaliteit van leven toeneemt.