Home » Behandeling » Behandeltarieven

Verzekerde zorg

Op dit moment worden er contracten met zorgverzekeraars aangevraagd. Zolang deze contracten er nog niet zijn, dien je zelf de factuur in bij je zorgverzekeraar. Bij het afronden van je behandeling wordt de factuur opgemaakt. Je hebt dan een betalingsverplichting bij de zorgaanbieder en je dient de factuur in bij je zorgverzekeraar. In het electronisch dossier wordt de tijd geregistreerd van alle verrichtingen. Denk hierbij aan gesprekstijd, verslaglegging, telefonisch contact, e-mail contact, overleggen of bijvoorbeeld beeldbellen.

De maximumtarieven zijn wettelijk vastgelegd en in te zien op de website van de Nederlandse zorgautoriteit. Als je een restitutiepolis (vrije keuze van zorgverlener) hebt wordt de zorg meestal volledig vergoed. 

Als je een naturapolis hebt dan verschilt de vergoeding per zorgverzekeraar en ligt meestal tussen de 60% en 80% van het maximum tarief.

 

Ik reken 90% van het NZA tarief. Zie hiervoor onderstaande tabel.

 

Advies: Neem ongeacht uw polis contact op met uw zorgverzekeraar voor meer informatie, omdat de vergoeding per polis kan verschillen.

 

Extra informatie: Meer informatie over contract vrije zorg vind je hier. Je kan mij natuurlijk ook een bericht sturen met een vraag.

 

Let op: Bij je zorgverzekering hoort altijd een eigen risico van 385 euro en dit bedrag is hoger wanneer je daar zelf voor hebt gekozen.

Onverzekerde zorg (Onverzekerd Product) en zelfbetalers (BTW vrijgesteld)

Bij sommige problemen past wel een diagnose, maar wordt de zorg niet vergoed. Denk hierbij aan relatieproblemen of werkgerelateerde problemen (Burnt-out). In dat geval kun je ervoor kiezen om de zorg zelf te betalen. 

Als je kiest om de zorg zelf te betalen dan krijg je elke maand een factuur. De kosten per consult van 45 minuten en 15 minuten administratietijd bedragen 114 Euro. Dit bedrag wordt ook in rekening gebracht voor administratieve handelingen zoals het schrijven van een intake verslag, verwijsbrief of verklaring.

Prestatie basis GGZ NZA tarief 2021 90%
Kort € 522,13 € 469,92
Middel € 885,01 € 796,91
Intensief € 1434,96 € 1291,46
Chronisch € 1380,49 € 1242,44
Onvolledig behandeltraject € 228,04 € 205,24