Home » Behandeling » Het behandelproces

Het behandelproces - Van aanmelding tot nazorg

Aanmelding - Actief wachten

De behandeling start zo snel mogelijk na je aanmelding. Mocht je toch moeten wachten, dan krijg je tips en handvatten om tijdens de wachttijd al aan je hulpvraag te werken. Je gaat dus actief wachten.

 

Werkwijze 

Binnen 5 werkdagen na je aanmelding krijg je een digitale intake en een vragenlijst (SQ-48) aangeboden. Op basis van dit resultaat kijk ik of je in aanmerking komt voor een intake. Is dit niet het geval dan bel ik je, overleggen we en geef ik je een gericht advies. De ingevulde vragenlijsten kun je dan eventueel meenemen naar je huisarts of verwijzer. Kom je wel in aanmerking voor een intake, dan bied ik je op basis van de digitale intake een persoonlijk en vraaggericht E-health traject aan. Dit kan een voorbereiding op je behandeling zijn (afbouw van middelen, verbeteren van je levensstijl of al direct aan de slag met de klachten die je wilt behandelen. 

Intake en behandelplan - Jouw hulpvraag omgezet naar een concreet positief doel

Je hulpvraag staat voorop en met een persoonlijk behandelplan ben je gericht op je eigen kracht

Samen stellen we doelen op die concreet, meetbaar en haalbaar zijn. Je weet waar je aan gaat werken en je beslist over de vorm en inhoud van het behandeltraject. Zo kan je ervoor kiezen om sessies online of live te volgen. Je weet wat je kan verwachten in de behandeling en hoe lang de behandeling gaat duren. Daarnaast is er altijd aandacht voor de klik met mij als behandelaar en de mate van tevredenheid over de intake. 

 

Werkwijze

Vooraf zijn alle praktische zaken al geregeld via de portal. De intake start met het bespreken van je hulpvraag. Op basis daarvan wordt je probleem nader besproken. Ik bied je overzicht en helderheid in een beschrijvende samenvatting van je klachten (holistische theorie) en daarmee verbeter jij zelf je hulpvraag. Op basis hiervan stel je samen een behandelplan op met concrete doelen. In dit behandelplan staat per doelstelling de werkwijze, meting en de aandachtspunten beschreven. Daarnaast is de duur van de behandeling in het aantal  (verwachte) sessies uitgedrukt (gemiddeld 7-8 sessies) en is het E-health traject in grote lijnen samen bepaald. Tot slot wordt de meting van de behandeling besproken. Dit gebeurt op het vlak van functioneren, psychische klachten, tevredenheid over de gesprekken en de tevredenheid over de totale behandeling. Aan de hand van deze metingen volgt er elke sessie een korte evaluatie en bij het behalen van een doel volgt een langere evaluatie. Ik verwacht dat je actief meedenkt, zodat je behandeling verloopt zoals jij dat zou willen.

Soms kan het zijn dat meerdere mensen die bij mij in behandeling zijn dezelfde soort klachten hebben. In dat geval kan ik je uitnodigen om in een (hybride) groep daaraan te gaan werken. Je kan zelf kiezen of je dit online of live gaat volgen.  

Behandeling - Eigen kracht en eigen regie

De behandeling is gericht op wat jij belangrijk vindt en wat je wilt bereiken. Je eigen kracht staat voorop en je bent actief aanwezig in de behandeling. Ik geef je daartoe ook de ruimte. Daarnaast kijk ik als behandelaar ook naar mijn eigen functioneren. Ik stel mij open op en stuur bij als je behandeling dat vraagt. Ik luister naar je en kijk elke sessie of je op de goede weg bent om je doelen te behalen. De behandeling duurt niet langer dan nodig en als er meer zorg nodig is dan schakel ik een tandje bij of maak gebruik van mijn netwerk. 

 

Werkwijze

In elke sessie wordt gestart met de mate van tevredenheid over de vorige sessie aan de hand van een ingevulde vragenlijst (STV) over de sessie. Vervolgens bespreken we je eigen vragen en inbreng en de E-health opdrachten Dan start de interventie die in de sessie is afgesproken. Daaruit volgen nieuwe E-health opdrachten en tot slot een evaluatie over de voortgang in het licht van je hulpvraag en doelen. Is daar reden voor dan zetten we extra vragenlijsten in om de doelen tussentijds te meten

Afsluiting - Het inlossen van je hulpvraag

Bij de afsluitende sessie bespreken we aan de hand van de ingevulde vragenlijsten en je eigen inzichten of je doelen zijn behaald en je hulpvraag is ingelost.

 

Werkwijze

Allereerst vertel je een eigen indruk en leggen we de vragenlijsten ernaast. Op basis hiervan maken we een vervolgplan voor de nazorg en stellen we samen de afsluitbrief op waarin onder andere een evaluatie van de doelen is opgenomen. Ik vraag toestemming om de afsluitbrief naar je verwijzer en/of huisarts te verzenden met het vervolgplan.

Nazorg - Het versterken van je mentale gezondheid

Het is zeer belangrijk dat je leert om je resultaat te kunnen behouden. Echt grip houden is beseffen dat je zelf verder kan verbeteren. Na je behandeling ga je daarom zelf 2 maanden aan de slag met E-health op basis van je vervolgplan

 

Werkwijze 

Met E-health kun je na de behandeling verder werken aan je mentale gezondheid. Dit doe je aan de hand van de opdrachten in de E-health, die je tijdens je behandeling hebt gebruikt. Desgevraagd zet ik extra modules en opdrachten voor je klaar om zelf aan te werken. Hierbij kan gedacht worden aan mindfulness of opdrachten uit de positieve psychologie. Na twee maanden neem ik contact met je op. Je hebt dan opnieuw de vragenlijsten ingevuld en we evalueren of je ook op de lange termijn verder kan verbeteren. Ik geef je eventueel nog tips en adviezen. Mocht je een terugval hebben dan bespreken we wat je het beste kan doen. Eventueel gaan we een nieuw behandeltraject aan of verwijs ik je door.

Na deze evaluatie blijft de E-health en je portaal open staan. Voor kleine vragen mag je mij berichten en dan denk ik even met je mee.