Algemene voorwaarden

Wachttijden

Behandeling: Opnamestop tot 01-09-2024

Vooraf aan je wachttijd screen ik, waardoor je snel weet of je wel of niet voor een intake in aanmerking komt. Als je niet in aanmerking komt voor een intake geef ik je een advies. Kom je wel voor een intake in aanmerking dan bied ik je een E-health traject aan, zodat je in de wachttijd al aan je klachten kan werken.

Supervisie:  10 weken

 

Informatie uitwisseling en communicatie (cliëntportaal en e-health)

Je krijgt de beschikking over het cliëntenportaal. Hier kun je het dossier volledig inzien, verslagen lezen, afspraken maken of afzeggen, wijzigingen doorgeven en meer. Daarnaast krijg je toegang tot e-health. Hiermee kun je opdrachten maken, informatie over klachten en de behandeling lezen en vragenlijsten invullen. De e-health communicatie verloopt ook via het cliëntenportaal. Na de behandeling blijf je toegang houden tot het cliëntenportaal en je e-health. Als je niet meer dan vier maanden moet wachten op behandeling kan ik je alvast toegang geven tot e-health. Daarmee kun je zelf aan de slag met opdrachten die we samen afspreken. Hiermee streef ik ernaar om wachttijden zo kort mogelijk te houden.

Het afzeggen van afspraken of voortijdig beëindigen van de behandeling

Per mail, telefoon of via het cliëntenportaal kun je afspraken tenminste 24 uur van te voren afzeggen. Als je een afspraak binnen 24 uur moet afzeggen of niet afzegt breng ik 50 euro in rekening. Zeg je afspraken vaker af of is er een langdurende onderbreking dan kan ik de voortgang van de behandeling niet garanderen en kan worden besloten om de behandeling te stoppen.

Bereikbaarheid en frequentie van afspraken

Ik werk op afspraak en maak gebruik van e-health en het cliëntenportaal. Via e-health kun je ondersteuning of bijsturing krijgen als aanvulling op de behandelafspraken. Buiten de afspraken om ben ik de hele week bereikbaar via mail, cliëntenportaal of de telefoon. In geval van nood of crisis kun je contact opnemen met de gespecialiseerde instelling waarbij je in behandeling bent of via de huisarts of huisartsenpost als dit niet het geval is. Bij mijn praktijk kun je daarvoor niet terecht.

Behandelafspraken zijn in bijna alle gevallen op donderdag en soms op vrijdag.

Supervisie is vaak op donderdag of vrijdag. Een sessie duurt 45 minuten. Dubbele supervisie sessies kunnen voorkomen.

Meting van het effect van behandeling (ROM)

Met hulp van gestandaardiseerde vragenlijsten worden de vorderingen van je behandeling bijgehouden en gecontroleerd of de behandeling effectief is. Na aanmelding ontvang je een inlog en vul je de vragenlijst online en zelfstandig in. Je privacy is hierbij gewaarborgd en vooraf geregeld. Dezelfde vragenlijst wordt bij je intake, na het behalen van een doel, bij afsluiting van de behandeling en twee maanden na afsluiting opnieuw afgenomen. Je krijgt de uitslagen in te zien via het cliëntenportaal. Bij de laatste nameting kun je vragen stellen en geef ik je adviezen en tips als dat nodig is. Bij een terugval denk ik met je mee.

Daarnaast meet ik op gezette tijden of je tevreden bent met de aangeboden sessies.

Verwijzing

Een verwijzing gaat altijd via de huisarts of specialist. Je identiteit toon je aan door een geldig document te laten zien. 

Alle veranderingen over je ziektekostenverzekering, persoonsgegevens enzovoort geef je aan mij door.

Rapportage aan de verwijzer

Na de intake schrijf ik een verslag waarin op basis van je hulpvraag de problemen in kaart zijn gebracht en een diagnose is gesteld. Vervolgens stellen we samen een behandelplan op. Na je instemming informeer ik de verwijzer over de behandeling. Via het cliëntportaal zijn alle verslagen inzichtelijk en te downloaden.