Privacystatement

Op basis van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) volgt hieronder mijn verklaring over hoe ik je privacy waarborg binnen Psychologenpraktijk Chris van Oeveren (PPCvO)

 

Algemeen

Je persoonsgegevens worden alleen verwerkt ten behoeve van het doel waarvoor ze zijn verstrekt (specifieke doelen en soort persoonsgegevens, die van toepassing zijn worden hieronder beschreven.

De verwerking van je persoonsgegevens is beperkt tot enkel de gegevens die minimaal nodig zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt.

Je wordt uitdrukkelijk toestemming gevraagd (bij de akkoordverklaring in je behandelovereenkomst) wanneer dat nodig is voor de verwerking van je persoonsgegevens.

Er zijn technische en organisatorische maatregelen genomen om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Er worden geen persoonsgegevens doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verstrekt.

Je rechten omtrent je persoonsgegevens worden gerespecteerd en met dit privacy beleid wordt je op je rechten gewezen.

PPCvO is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Samengevat

Bij een aanmelding voor behandeling wordt op basis van je vraagstelling eerst een intake gedaan om tot een diagnose en behandelvoorstel te komen. Ben je het daarmee eens dan starten we de behandeling en onderteken je de behandelovereenkomst. De diagnose en alle activiteiten  die hierbij worden verricht worden beveiligd genoteerd in het elektronisch patiënten dossier. Na afronding van de behandeling wordt je ZPM traject afgesloten.